Имам си родина - Никола Вапцаров

Имам си родина и над нея денем грее синьото небе. Вечер светят звездни полюлеи и гаси ги сутрин светъл ден.

Испания - Никола Вапцаров

Какво бе ти за мене? —                     Нищо. —     Една загубена страна     на рицари и на плата.     Какво бе ти за мен? —     Огнище

Кино - Никола Вапцаров

Отвънка беше шум     и светеха реклами.     В афиша     пишеше:     „Една човешка драма.“     Отвънка беше шум     и конника на Крум     се потеше     от стискане     в дланта ми.

Не бойте се деца - Никола Вапцаров

Работиме много,     работим от сутрин до здрач.     Но хлеба е малко.     Но хлеба не стига, деца.         И ваште лица         са сгърчени вече от плач.             И ваште очи             са сухи и неми —             такива големи,             мъчително тъжни очи…                 И в тех е стаен                 ужас свиреп:                     Хлеб!

Пролет в завода - Никола Вапцаров

Тя искаше да влезе с първа смяна,     ала моторът изруга         сърдито     „Не може тъй,         аз тук съм отговорен,     без марка где?         Виж, портиера питай!“     Но тя бе някак страшно упорита     и не попита портиера. —                 Влезе.

Спомен - Никола Вапцаров

Аз имах другар,     добър другар,     но… кашляше лошо.     Той беше огняр —     пренасяше с коша кюмюр,     изхвърляше сгур     дванадесет часа на нощ.     Аз помня очите     на този огняр.

Романтика - Никола Вапцаров

Аз искам да напиша                     днес                         поема,     в която да диша     на новото време                 стихът.     Да тръпнат във нея                 крилата                 на гордия                 демон,     обходил от полюс до полюс                         светът.

Писмо - Никола Вапцаров

Ти помниш ли     морето и машините     и трюмовете, пълни                     с лепкав мрак?     И онзи див копнеж                     по Филипините,     по едрите звезди                 над Фамагуста?     Ти помниш ли поне един моряк,     нехвърлил жаден взор далече,

Родина - Никола Вапцаров

Над тебе Пирин     издига гранити,     обвити във сиви мъгли.     Орли над бедни села     размахват крила     и хала в полята пищи.

Песен - Никола Вапцаров

Над горите,     над Пирина     вятър вие.     Ние тръгнахме     седмина     да се бием:     и зад нас     остана надалече     и Пирин,     и звездната му вечер.     С зверове