Хайдушка - Никола Вапцаров

Вятър мята листи пожълтели,     до три лета не сме били в къщи.     Булките се мислят овдовели —     гледат Пирин, пръстите си кършат.

Огняроинтелигентска - Никола Вапцаров

Сънно тракат     релсите във мрака.     От умора     ставите болят.     Някой би въздъхнал:     „Не очаквам…“     Не! Очаквам!     Чака ме светът.

Любовна - Никола Вапцаров

Като бетонен блок над нас     тежи барутната тревога.     Душите ни ръмжат: — Война!     В душите кръв, и смут и огън.

Сън - Никола Вапцаров

— Лорй, не спиш ли?     Чуваш ли, Лорй?     „По-тихо! Скрий главата си! Отвън     на педя са от нас, не говори!“     — Лорй, сънувах толкоз хубав сън!…

Песен на другаря - Никола Вапцаров

Ти не ще се върнеш, Фернандес —     днес картечен огън ви помете.     Във полето вие като пес     неуморно непокорен ветър.

Песен на жената - Никола Вапцаров

Днес тревожния покой     дебне в малката ни къща.     Стихна боя, мили мой,     ала ти се не завръщаш.

Никола Вапцаров - Моторни песни (стихосбирка)

Моторни песни Песни за човека * Вяра   * Пролет в завода   * Завод   * Спомен   * Романтика   * Двубой   * Писмо  * Песен за човека   Песни за родината * Родина   * Земя   * Песен   * Имам си родина   * Хайдушка   * Елтепска   Песни * Огняроинтелигентска   * Любовна   Песни за една страна * Испания   * Сън   * Песен на другаря   * Песен на жената   * Писмо 

Борбата е безмилостно жестока… - Никола Вапцаров

Борбата е безмилостно жестока.     Борбата както казват, е епична.     Аз паднах. Друг ще ме смени и…                                 толкоз.     Какво тук значи някаква си личност?!