Годишно разпределение по БЕЛ за 5 клас /5 часа ЗП и 2 часа ЗИП/

1. Запознаване с учебника по български език /Просвета- 2006 г./ Указания за работа. Езикът. За какво служи езикът. Строеж на езика. 2. Запознаване с учебника по литература /Булвест 2000- 2006 г./ Указания за работа. 3. Речева ситуация. Общуване. Речева ситуация. 4. Елементите на речевата ситуация и текстът.

Учебна програма по ЗИП - БЕЛ за 5 клас /за учебната 2014/2015 г./

Учебната програма за ЗИП по БЕЛ за V клас е разработена в съответствие с Държавните образователни изисквания за учебното съдържание и е съобразена с Учебната програма по БЕЛ за V клас. Задължителноизбираемата подготовка по БЕЛ за 5. клас цели да систематизира работата в часовете. Целта на обучението е да се възприемат текстовете задълбочено, да се придобият умения за четене с разбиране.

Годишно разпределение по БЕЛ за 5 клас (2014-2015 г.)

1.Запознаване с учебника по български език /Просвета- 2006 г./  Указания за работа. Езикът. За какво служи езикът. Строеж на езика. 2.Запознаване с учебника по литература /Булвест 2000- 2006 г./ Указания за работа. 3.Речева ситуация. Общуване. Речева ситуация. 4.Елементите на речевата ситуация и текстът.

Годишно тематично разпределение за 5 клас – Просвета

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 5. клас Забележка: в колоната „Забележка“ под „стар учебник “ и „стар учебник за 6. клас“ се разбират съответно учебниците по български език и по литература за 5. клас и за 6. клас на издателство „Просвета“, изготвени по старата учебна програма.  ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 18 седмици х 5 часа седмично = 90 часа

Годишно тематично разпределение за 5 клас /ЗИП/ - Просвета

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА) ЗА V КЛАС ЗА 2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА 34 учебни седмици по 1 учебен час  седмично – 34 учебни часа годишно

Годишно разпределение по български език за 5. клас - Булвест

Примерно годишно разпределение на темите по български език за 5. клас на издателство "Булвест 2000"

Годишно разпределение по литература за 5. клас - Булвест

Примерно годишно разпределение по литература за 5. клас - на издателство "Булвест 2000"

Учебна програма по български език и литература за 5 клас

Учебна програма по български език и литература за 5 клас - разширена подготовка за новата 2016/2017 учебна година, 1,5 часа годишно

План на урок по Български език за пети клас

Цели на урока:  1. Образователни: 1.1 Да се припомни изученото за текст повествование.  1.2  Да се овладеят знанията за разказ по въображаема случка като вид разказ, в който се представят измислени събития и участници.

План на урок по литература за V клас

Цели на урока: Образователни: Да се постигне по-задълбочено възприемане на съдържанието на митовете, чрез наблюдения на постъпките, поведението на героите. Развиващи: Да се работи за развитието на самостоятелното мислене и  реч на учениците, да защитават своята теза с примери.