Годишно разпределение по БЕЛ за 7 клас - 5 часа ЗП и 2 часа ЗИП

1. Запознаване с учебниците и  учебното съдържание по български език и литература. 2. Преговор на изученото по български език в 6 клас 3. Използване на текстове в различни сфери на общуване (Повторение и разширение) 4. Преговор на изучените литературни понятия в 6 клас

Учебна програма по ЗИП - БЕЛ за 7 клас /за учебната 2014/2015 г./

Чрез обучението по БЕЛ - ЗИП се цели да се даде възможност на учениците от VII клас да надградят своите цели и умения, придобити в учебните часове по БЕЛ - ЗП, както и да формират комуникативни компетентности за възприемане и създаване на стилистично диференцирани текстове, за да развият в по - висока степен своето емоционално - оценъчно отношение и съответна нагласа за възприемане и създаване на духовни ценности.

Годишно разпределение по БЕЛ за 7 клас (2014-2015 г.)

Тема на урока: 1. Запознаване с учебното съдържание по БЕ и Л-ра. (Учебници – изд. „Булвест 2000“). 2. Използване на текстове в различни сфери на общуване /Повторение и разширение/. 3. Художествена литература и анализ на художествен  текст. 

Годишно разпределение - БЕЛ - ЗП /7 клас/ по изд. "Анубис" /2018-2019/

Годишно разпределение на часовете по БЕЛ - ЗП за 7 клас 5 часа седмично - 180 часа годишно

Годишно разпределение - БЕЛ - РП /7 клас/ - 1 час /2018-2019/

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА 7. КЛАС - 1 час

Учебна програма за избираемите учебни часове по български език и литература в VII клас

Чрез обучението по БЕЛ - РП се цели да се даде възможност на учениците от VII клас да надградят своите цели и умения, придобити в учебните часове по БЕЛ - ЗП, както и да формират комуникативни компетентности за възприемане и създаване на стилистично диференцирани текстове