Годишно разпределение по БЕЛ за 8 клас – 5 часа ЗП и 2 часа ЗИП

1. Запознаване с учебното   съдържание по БЕ – „Просвета“. 2. Запознаване с учебното съдържание по литература – „Просвета“. 3. ЕЗИКЪТ И ОБЩУВАНЕТО 4. ЕЗИКЪТ И ОБЩУВАНЕТО

Годишно разпределение по БЕЛ за 8 клас /езикова паралелка/ - 4 часа ЗП

1. Запознаване с учебното   съдържание по БЕ. 2. ЕЗИКЪТ И ОБЩУВАНЕТО 3. Запознаване с учебното съдържание по литература 4. Николай Лилиев. Творческа биография – „Не съм живял, самин съм бил, смили се, тъмни боже!“

Учебна програма по ЗИП - БЕЛ за 8 клас /за учебната 2014/2015 г./

Чрез обучението по ЗИП се цели да се даде възможност на учениците от VIII клас да затвърдят, разширят и задълбочат усвоените знания по български език и литература, като развият умения за самостоятелна познавателна дейност, която да допринесе за нравствено-естетическото усъвършенстване на личността.

Годишно разпределение по БЕЛ за 8 клас (2014-2015 г.)

1. Запознаване с учебното   съдържание по БЕ. 2. Запознаване с учебното съдържание по литература.  3. ЕЗИКЪТ И ОБЩУВАНЕТО 4. ЕЗИКЪТ И ОБЩУВАНЕТО

Годишно разпределение по БЕЛ за 8 клас - чуждоезиков профил (2014-2015 г.)

Тема на урока: 1. Запознаване с учебното   съдържание по БЕ. 2. ЕЗИКЪТ И ОБЩУВАНЕТО 3. Запознаване с учебното съдържание по литература 4. Николай Лилиев. Творческа биография – „Не съм живял, самин съм бил, смили се, тъмни боже!“

Учебна програма по литература за осми клас за новата 2017-2018 г.

І.1. Старогръцка митология. Митове за Прометей, за Едип; Троянски митологичен цикъл І.2. „Илиада“ (Омир): откъси от I, VI, XXII, XXIV песен І.3. „Любов“ (Сафо)

Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 8 клас /Булвест 2000/

Примерно годишно разпределение по БЕЛ за 8 клас по новата учебна програма 72 часа – български език, от които 18 часа за развитие на комуникативните умения 72 часа – литература, от които 18 часа за развитие на комуникативните умения Общо: 144 часа

Годишно разпределение - БЕЛ /8 клас/ по изд. "Анубис" /2017-2018/

Годишно разпределение - БЕЛ /8 клас/ по изд. "Анубис" /2017-2018/ 144 часа годишно - задължителна подготовка

Годишно разпределение - БЕЛ - ЗП /8 клас/ по изд. "Анубис" /2018-2019/

Годишно разпределение на часовете по БЕЛ - ЗП 4 часа седмично - 144 часа годишно по издателство "Анубис"