Годишно разпределение по БЕЛ за 9 клас – 3 часа ЗП

1. Начален преговор. Запознаване с учебното съдържание по БЕЛ. 2. Форми на съществуване на общонародния език. 3. Устно и писмено слово в Античността. Хронология и типология. Жанрове.

Годишно разпределение по БЕЛ за 9 клас (2014-2015 г.)

1. Запознаване с уч. съдържание по БЕЛ, цели и задачи на обучението. 2. Начален преговор. Общонароден език. Книжовен език.  3. Норми на книжовния език. 4. Човешката словесност. Развитие на словесността.

Годишно разпределение - БЕЛ - ЗП /9 клас/ по изд. "Анубис" /2018-2019/

Годишно разпределение на часовете по БЕЛ - ЗП за 9 клас, по 3 часа седмично, 108 часа годишно по издателство "Анубис"

Учебна програма за избираемите учебни часове по БЕЛ в IX клас - 2 часа

Обучението по литература в IX клас разширява и допълва овладените знания и придобитите умения в прогимназиалния етап

Учебна програма - БЕЛ - РП /9 клас - 1 час/ по изд. "Анубис" /2018-2019/

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕВЕТИ КЛАС В ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ РАЗШИРЕНА ПОДГОТОВКА