Годишно разпределение по БЕЛ за 10 клас – 3 часа ЗП и 1 час ПП

1. Запознаване с учебниците и учебното съдържание по БЕЛ. 2. Текст и общуване.  Функции на текста в различни сфери на общуването.  3. Ренесанс. Култура и литература на западноевропейския Ренесанс. ПП.1. Запознаване с учебника и учебното съдържание  по БЕЛ – профилирана подготовка.

Учебна програма по ЗИП - БЕЛ за 10 клас (за учебната 2014/2015 г.)

1.  Да се развият уменията на учениците за наблюдение, анализ и интерпретация на художествен / научен текст. 2.  Да се повиши ефективността на работата в учебните часове по литература, като в центъра на вниманието се постави текстът и фактите в него. 3.  Да се развият уменията за подбор и извличане на съществена информация от текст и използването й за нуждите на анализа и интерпретацията, както и по повод изпълнението на други задачи в обучението по литература.

Годишно разпределение по БЕЛ за 10 клас - ЗП (2014-2015 г.)

1. Запознаване с учебниците и учебното съдържание по БЕЛ. 2. БЕ. Текст и общуване.  Функции на текста в различни сфери на общуването.       3. Л. Ренесанс. Култура и литература на западноевропейския Ренесанс.  4. Л. Хуманизмът през епохата на Ренесанса. Ренесансовият модел за нравственост.

Годишно разпределение по БЕЛ за 10 клас - ЗП и ПП (2014-2015 г.)

1. Запознаване с учебниците и учебното съдържание по БЕЛ. 2. Текст и общуване.  Функции на текста в различни сфери на общуването.          3. Ренесанс. Култура и литература на западноевропейския Ренесанс. ПП.1. Запознаване с учебника и учебното съдържание  по БЕЛ – профилирана подготовка.