Годишно разпределение по БЕЛ за 11 клас – 3 часа ЗП и 3 часа ПП

1.Начален преговор. Научно общуване. Художествено общуване. Научен и художествен текст. 2.3.Българската литература до Освобождението. 4. Входно равнище по български език 5.6.Входно равнище по  литература

Годишно разпределение по БЕЛ за 11 клас – 3 часа ЗП /задължителна подготовка/

1.Начален преговор по литература. 2. Увод в обучението по български език. 3.Начален преговор. Научно общуване. Художествено общуване. Научен и художествен текст.  4. Българската литература в последните години преди Освобождението.

Годишно разпределение по БЕЛ за 11 клас – 3 часа ЗП и 3 часа ПП

1.Начален преговор по литература. 2. Увод в обучението по български език. 3.Начален преговор. Научно общуване. Художествено общуване. Научен и художествен текст.   4. Българската литература в последните години преди Освобождението. 5. Христо Ботев - поетът, публицистът, гражданинът.