Думата в речниковия състав на българския език

Всички думи, които се употребяват в един език, образуват неговия речников състав. Всяка дума има речниково значение и граматично значение. Речниковото значение тълкува смисъла на думата и се описва в тълковните речници, а граматичното значение изразява граматичните признаци на думата – род, число, лице и т.н., и се описва в правописните речници.

Дискусия. Подготовка и правила зa успешно участие

Текстовете, обменяни от общуващите, са приемливи и уместни за тях, когато участниците: – си имат доверие и си казват истината; – имат сходни познания за предмета на общуването; – се съобразяват с ролите, изпълнявани в общуването; – отчитат обстановката (условията) на общуването; – осъществяват целите на общуването и постигат желания резултат. Тези правила се спазват и при воденето на дискусия.