Изразни средства на художествената реч

Художествената литература използва за свой материал нормалния език, чрез който общуваме в различни ситуации. В същото време, за да постигне своите специфични цели и въздействие, литературата създава система от условни правила за употреба на езика, които трябва да се познават от читателя, за да може той правилно да разчете заложения в текста