Атанас Далчев - поезия

АНГЕЛЪТ НА ШАРТЪР Не зная твоя чин, ни име  на ангелите във реда,  но знам, че ти в нощта откри ми  отново пътя към света.

Биография на Атанас Далчев

Атанас Христов Далчев (12 юни 1904 — 17 януари 1978) е сред най-видните български поети и преводачи, представител на диаболизма в българската литература. Автор е на поезия с ярко философска проблематика.

Генуа - Атанас Далчев

От хълмовете иде хладен дъх на гибел     и вече в сините води на небосклона     дърветата потапят мрежа черни клони,     де сетните листа се бият като риби.

Синеокото момче - Атанас Далчев

Стаята полека потъмнява,     става тъмно като във гора.     Синеокото момче оставя     своята игра.

Вечер - Атанас Далчев

Аз бродя сам из улицата. Бавно     зад покривите като тях червена     догаря нейде вечерта на запад.     И вперил поглед в нея, аз си спомням.     Тя в този час гори и над Неапол.

Човек бе сътворен от кал - Атанас Далчев

Човек бе сътворен от кал, но     днес от желязо е света.     Тежко` на мекия! За малко     щях да умра от доброта.

Огледало - Атанас Далчев

Ти го чакаш от години цяли —     чудото дохожда всеки час.     Виж хамалина пред нас,     който носи огледало.     Той върви. И в огледалото израстват     улици, къщя, стобори,

Ти познаваш този миг -  Атанас Далчев

Часовете капят върху пода.     Ти не спиш и слушаш сред нощта     стоновете кротки на комода     и бръмчението на съня.

Смърт - Атанас Далчев

 Гори във пладнята просторът,     немеят листите от зной.     Прозорецът стои разтворен,     а в стаята умира той.

Равнина - Атанас Далчев

Тук пътищата спират във небето.     Кажи, какво видя по твоя път     из таз безкрайна равнина, където     на облаците сенките пасат?