"Кодова брава" - Курсова работа

1. Определяне главната и основните функции на изделието. Главна функция(ГФ) - отключва врата. Основни функции (ОФ): -Сензорни прекъсвачи за допир (С) – чрез съпротивлението на кожата подава логическа нула или единица на съответния вход на интегралната схема; -Преместващ регистър (ПР) от последователно включени 4-D тригера – формират сигнал, управляващ електромагнита (ЕМ); -Схема за нулиране (СН) – формира сигнал, установяващ тригерите в нулево състояние; -Звуков генератор (ЗГ) – изработва сигнал с честота 1 кHz; -Закъснителна верига (ЗВ) – отчита правилно набиране, настройва необходимото време за отключване на бравата;

„Евристични методи I” - Курсова задача

• Метод 1 „Морфологичен анализ и синтез“; • Метод 2 „Фокусни обекти; • Метод 3 „Отрицание и признаци“; • Метод 4 „Емпатия“. 1. Уточняване на проблема. 2. Отъждествяване с обекта. 3. Заставане на човека-обект в различни човешки пози. 4. Представяне как би изглеждал обекта в различните пози и търсене на решение на проблема. 5. Избор на случаен глагол и свързването му граматически правилно с обекта. 6. Представяне как би изглеждал обектът, реализиращ действието на глагола и търсене на решение. 7. Човекът – обект е тип „барбарон”. 8. Човекът – обект е тип „лего”. 9. Човекът – обект е тип „семейство Флинстоун”. 10.Определяне на взаимодействията на обект с човека, който го използва или обслужва.

„Лампа сигнална“ – Курсова работа

1. Определяне на главната функция на СЕ; главната функция на детайлите; основните функции на СЕ и реализиращите ги детайли; функции на повърхнини на детайл. ГФ на ТО „лампа сигнална” е сигнализиране чрез светлина при подаване на ел. сигнал към нея. Основни функции на СЕ и реализиращите ги детайли: Входящия поток е ел. енергия а изходящия е светлинна. 2. Описване на реда на сглобяване. 3. Описване на технологията на изработване на детайли. Фрезоване на всички повърхности; пробиване на отвори за скрепване; фрезоване на главата; резбонарязване. 4. Предложение за модификация на СЕ.

„Проектиране на електросъединения за обемен монтаж” – Курсова работа

1. Определяне на главната и основните функции. ГФ : провежда ел.ток, осъщ. обемен монтаж ОФ: провежда енергия, изолация, закрепване, защита 2. Описание на варианти на начина на разпознаване на проводниците и начина на закрепването им. a) за разпознаване на проводниците: - по цвят - чрез прикрепване на номер б) за прикрепване на проводниците в снопа : - чрез изолирбанд - чрез свински опашки - чрез текстилна плетка -оплетени б) за прикрепване към устройство - чрез свободен край - чрез накрайник (щепселен, щекерен, кабелен) - чрез спояване - чрез притягане с винт към извода

„Евристични методи II” – Курсова работа

1. Уточняване на проблема – търси се друга реализация на главаната функция на „Електрошокова палка” 2. Определяне на главаната и останалите основни функции на обекта • Пуска ток при определен режим на палката(натискане на бутон) • Нанасяне на удари върху тяло 3. Аналогия със словесно описан ТО: Бокс – към бокса може да бъде добавено елетрическо устройство, което при допир на ударната повърност, да пуска ток Фенер – към елетрошоковата палка може да бъде сложен фенер за да се осветява Полицейска палка – към палката може да бъде добавено ел. устройство така че тя да пуска ток 4. Аналогия с картина. Картината съдържа усмивки, запотено стъкло При удар с палката върху кожата на потърпевшия остава белег във формата на усмихнато човече 

„Пневматично реле” – Курсова работа

1. Условното означение на реле пневматично в ел. схема. е представено на фигура 1. 2. Физическият принцип на действие на разглеждания технически обект е показан на фигура 2 3. Ред на сглобяване 4. Списък на причините за нефункциониране на изделието. Функционален анализ: Главна фунцкия: Главната функция на разглеждания технически обект (ТО) е включване на електрическа верига. Основни функции: Основните функции са: въвеждане и извеждане на електрически ток преместване на елементите в ТО F1 – Въвеждане на налягане (поз. 9,10 и 11) F2 – Деформация (поз. 8) F3 – Преместване и водене на движение (поз. 22, 21, 15 и 7 (водене)) F4 – Провеждане на ел.енергия (поз. 1 (въвеждане/извеждане), 15 и 16) F5 – Електрическа изолация (поз. 21, 25, и 26) F6 – Настройка (поз. 18, 19, 20) F7 – Защита (поз. 2 и 17) F8 – Закрепване (вътрешно 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 23, 24, 27, 28 и 29, външно 11 и 12)

„Устройство за превключване на електрически вериги” – Курсова работа

Концептуално проектиране на електротехническо изделие ГФ – превключва ел. Вериги „Устройство за превключване на ел. вериги” Устройство – начин, уред, механизъм, апарат Превключване - Ел. верига – система „Начин за превключване на ел.вериги” „Уред за превключване на ел.вериги” „Механизъм за превключване на ел.вериги” „Апарат за превключване на ел.вериги” „Устройство за превключване на ел.система” Някои идеи за превключване на ел.вериги са: - Тежест (използване на силата на закрепена в единия край на пластината тежест за преместване на пластината); - Въже (чрез дърпане на въже закрепено за пластината, тя се мърда) ; - Звуково превключване (чрез силен звук да се превключва само); - Налягане (чрез въздух под налягане и балон се мести пластината).

„Генератор на правоъгълни импулси ” – Курсова работа

1. Определяне на главната функция на ПВ(генератор на правоъгълни импулси 10 Hz – 50 kHz) и на участващия в ПВ елемент(резистор): 1.1.ГФ на ПВ: генериране на правоъгълни импулси. 1.2.ГФ на резистор – оказва допълнително съпротивление. ИФ – Закон на Ом. ОФ1 – провеждане на ел. ток; ОФ2 – изолация; ОФ3 – закрепване; 2. Връзките на ТО с околната среда са електрически (за извеждане на изходящия ел. сигнал) и механични (за осигуряване на закрепване към ОТС). 3. Технология на изработване на ПП и ПВ. Нанасяне на електропроводимите изображения, необходимите контактни площатки и монтажни отвори вурху изолационната основа на ПП.

„Проектиране на електротехническо изделие” – Курсова задача №1

1. Определяне на главната функция на ПВ и главната и основните функции на светодиод.  • ГФ – Излъчване на светлинна енергия. F1: Превръщане на ел. енергия в светлинна F2: Провежда ел. енергия F3: Закрепване F4: Ел. изолация F5: Защита 2. Връзките в ТО „Печатен възел“ са оптични, механични и електрически. Оптичните връзки се осъществяват от фотодиоди, механичните от винтовете, чрез които ПВ се закрепва за кутията и кутията за околната среда. Електрическите връзки се осъществяват чрез връзката между отделните елементи на ТО. 3. Технология на изработване: Печатна платка: върху заготовка от диелетричен материал се нанася медно покритие. След тива се нанася защитно лаково покритие, отпечатва се графичния оригинал и се осветява.

„Проектиране на електросъединения за обемен монтаж” – Курсова задача №2

1. Определяне на ГФ и основните функции:  Главна функция (ГФ) - служи да осъществи обемен монтаж на електрически и електронни устройства.    - (Основна функция) ОФ1 – изолация;    - ОФ2 – закрепване;    - ОФ3 – провеждане на електрическа енергия;    - ОФ4 – защита; 2. Описание на варианти на: снопа като цяло, начина на разпознаване на проводниците, начина на прикрепване на проводниците.     Електрическите връзки между дадените елементи и устройства може да се реализират  по друг начин, като например снопа се раздели на няколко малки снопа за по удобно сортиране и опериране при техническо обслужване , ремонт и монтаж.