Печатът през 30-те и 40-те години на 20 век

През този период панорамата на българския печат претърпява следните изменения: - възстановява се печатът на БЗНС (вестник „Пладне”, който е създаден по инициатива на земеделската емиграция в Югославия.)

Разпадане на Западната римска империя и нашествията на варварските племена

Историята на съвременната Западноевропейска цивилизация започва от разпадането на Западната римска империя и от завладяването на нейните територии от варварски племена през IVV век от новата ера. Разпадането на Западната римската

Формиране на генотипа в Западноевропейската цивилизация

Духовната култура на Западноевропейската цивилизация се формира около остта на запазилата се от римско време християнска църква. Християнската църква е генетичния код, ДНК-то, свързващ двете цивилизации.

Формиране на фенотипа на Западноевропейската цивилизация

Фенотипът на Западноевропейската цивилизация е многокомпонентен. Но най-важните му съставки са стопанският живот, социалната структура и държавно- политическият компонент.

Влияние на кръстоносните походи върху генотипа и фенотипа на Западноевропейската цивилизация

Походите продължават два века – от 1096 до 1270 год. Седем са на брой, като най-успешен е първият и четвъртият По време на четвъртия е нападнат и завладян Константинопол. На територии на Византия възниква Латинската империя.

Влияние на Великите географски открития върху генотипа и фенотипа на Западноевропейската цивилизация

Великите географски открития се извършват в последния стадий на средновековието – периода на разложение на феодализма XV-XVII век. Два са най-важните стимули за Великите географски открития. Първият е потребността да се