Време разделно - Антон Дончев

Караибрахим изкачи превала и спря коня си. Пред краката му се простираше долината. Вдясно от нас слизаше пропаст с червеникави, сякаш ръждясали скали, а в дъното й растяха смърчове. И най-високите дървета не