Антон Страшимиров - "Хоро" - книгата

— Той да си гледа свещите — клисарят: Капанови не са пияници! Е, пийнали са като хора, какво? Ако и това е грях, нека ги млатят в казармите пак, да ги млатят!      Пийналите обущари — баща и син — проточиха шии през пангаря. И младият зашипя към сватбарите в черквата: