Добри Чинтулов - поезия

Стани, стани юнак балкански от сън дълбок се събуди, срещу народа отомански ти българите поведи!

Стани, стани, юнак балкански - Добри Чинтулов

Стани, стани юнак балкански     от сън дълбок се събуди,     срещу народа отомански     ти българите поведи!

Вятър ечи, балкан стене - Добри Чинтулов

Вятър ечи, Балкан стене,     сам юнак на коня     с тръба зове свойте братя:     всички на оръжие!