Библия — Стар завет

 Първа книга Моисеева     Битие     Глава 1.     1. В начало Бог сътвори небето и земята.     2. А земята беше безвидна и пуста; тъмнина се разстилаше над бездната, и Дух Божий се носеше над водата.     3. Рече Бог: да бъде светлина. И биде светлина.

Библия — Нов завет

ОТ МАТЕЯ СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ     ГЛАВА 1.     1. Книга за живота на Иисуса Христа, Син Давидов, Син Авраамов.     2. Авраам роди Исаака; Исаак роди Иакова; Иаков роди Иуда и братята му;     3. Иуда роди Фареса и Зара от Тамар; Фарес роди Есрома; Есром роди Арама;     4. Арам роди Аминадава; Аминадав роди Наасона; Наасон роди Салмона;