Константин Преславски - Азбучна молитва

Аз се моля богу с тия думи: Боже на всяка твар и създателю на видимите и невидимите [неща]. Господа — живия дух — изпрати да вдъхне в сърцето ми словото,

Азбучна молитва - Константин Преславски

Аз се моля богу с тези думи:  Боже мой, създателю на всичко  във всемира видим и невидим!  Господ-дух прати ми животворен  да ми вдъхне във сърцето слово,