Уилям Шекспир - "Хамлет"

 __КЛАВДИЙ__ — крал на Дания     __ХАМЛЕТ__ — син на предишния крал и племенник на сегашния     __ПОЛОНИЙ__ — главен съветник на краля     __ХОРАЦИО__ — приятел на Хамлет     __ЛАЕРТ__ — син на Полоний     __ВОЛТИМАНД__, __КОРНЕЛИЙ__, __РОЗЕНКРАНЦ__, __ГИЛДЕНСТЕРН__, __ОЗРИК__ — придворни     __БЛАГОРОДНИК__     __СВЕЩЕНИК__

Уилям Шекспир - Сонети

От хубавото чакаме приплод, та щом цвета му есен зла пролази, за него спомен, пълен със живот, в наследника му свеж да се опази. А ти, сгоден за образа си млад, сам пламъка си храниш със гориво и мъчиш ни в обилието с глад,

Уилям Шекспир - сонет 91 и сонет 130

Кой с ловкост се гордее, кой — с предци,     кой — с дом разкошен или с модни дрехи,     кой — с кучета, соколи и жребци,     кой — с хубост, кой — с воински успехи;     тъй всеки тук си има дребна страст,     различна във зависимост от нрава,     но мен една огромна в свойта власт