Мадам Бовари - Гюстав Флобер

 Бяхме в занималнята, когато влезе директорът, а след него един нов, облечен по градски, и училищният прислужник, който носеше висок чин. Ония, които спяха, се събудиха и всички станаха, като че бяха изненадани сред работата си.     Директорът ни направи знак да седнем, после се обърна към възпитателя.