Образът на Гаврош от „Клетниците” на Виктор Юго

Големият френски писател Виктор Юго създава романа си „Клетниците” през 1862 г. Защитник на слабите и онеправданите, борец, срещу несправедливостта, авторът отразява сблъсъка на доброто и злото, красивото и грозното. Гениалният писател съумява с неповторимия си талант да достигне до сърцата на

Виктор Юго - „Клетниците” /1 глава/

Първа глава, озаглавена „Дете”, поместена в учебника по литература за пети клас, отделя особено място на Гаврош. Писателят въвежда направо в събитието, като конкретно назовава мястото на действието - Париж - столицата на Франция. Авторът не се стеснява да го определи като гамен.