Никола Вапцаров - „Пролет”

Пролетта е символ на новото начало, на вярата и съзиданието. Поетът Никола Вапцаров с много любов рисува в творбите си светлия образ на пролетта. Обновлението на живота в природата носи усещане за очаквана промяна и в обществото.