Земно-видимото - път на знанието към духовно-невидимото - (Йоан Екзарх – „Небеса”)

Творчеството на старобългарския писател Йоан Екзарх е още едно художествено доказателство за философските и художествени търсения на литературната мисъл през раннохристиянския период от развитието на българската култура. Това е времето на т.нар. Златен век, когато духовните съдбини на България се определят от далновидния и високо образован владетел – цар Симеон.