Родното и чуждото

Миналото и паметта

Обществото и властта

Животът и смъртта

Комуникативна компетентност

Модул 3. Диалогични прочити

Модул 4. Критическо четене