Прометей - Джордж Байрон

Титане, вечно жив, за чийто взор     на смъртността терзанията тленни,     в действителната им печал видени,     не бяха унизителен позор,     с какво ли тази жал те награди?