Тест по БЕЛ за 6 клас

1.  С  кой  от  изразите  може  да  се  замени  подчертаният израз в изречението, без да се промени смисълът? Планината, силна и могъща, ни посрещна смълчана. а) макар да беше силна и могъща б) понеже беше силна и могъща в) която беше силна и могъща

Тест по БЕЛ - 6 клас 2

1.  С  кой  от  изразите  може  да  се  замени  подчертаният израз в изречението, без да се промени смисълът? Планината, силна и могъща, ни посрещна смълчана. а) макар да беше силна и могъща б) понеже беше силна и могъща в) която беше силна и могъща

Примерен тест за класна работа №2

В коя от думите има правописна грешка /задача 1. – 6./ Прочети текста и реши задачите към него. Поводите за подаряване на цветя са най-различни. Навремето е било прието цвете да се поднася само на жените, но днес това не е привилегия само на силния пол. Все по-често и дамите добавят към своя подарък за любимия цветя.

Тестови задачи за класна работа №1 /примерна за 6-ти клас/

"Фантазия" е: а) гръцка дума, която означава „въображение; б) българска дума, която означава „лъжа; в) един от видовете на фолклорната приказка; г) нито едно от посочените.

Класна работа № 1 по Български език и Литература - 6 клас

Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1. до 8. включително. Несебър е един от най-древните градове в Европа, възникнал преди повече от 3200 години.  Старият град е разположен на малък полуостров, свързан със сушата чрез тесен провлак, дълъг 400 метра. През VІ в. пр. Хр. той е привлякъл