Тест по БЕ – 5 клас - №2

1. Как ще озаглавите текста: Искам спортен велосипед с много скорости. Споделих с родителите си това. Те се поусмихнаха, но нищо не казаха. Аз обаче се сетих, че имам скоро рожден ден. Може би ще ми подарят мечтаното колело. Надявам се да стане така. Ще бъда много щастлив. Нали знаете, надеждата умира последна. а. Велосипедът

Тест по БЕ – 5 клас - №3

Прочетете текста и отговорете на въпроси: 1 - 5 —  Бай Петре - обърнал се един селянин към Хитър Петър, - ще ти кажа една тайна, но ми обещай, че никому няма да  я обадиш! —  Обещавам! - съгласил  се   Хитър   Петър. —  Все едно, че нищо не си чул.

Тестови задачи /втори срок/ - първи вариант

Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1 до 7. Във велики понеделник стопанките извършват голямото великденско чистене: изтупват се черги, изпира се всичко, белосва се къщата, пориват се оборите и се изгаря сметта. През великата сряда и Велики четвъртък не се работи женска работа: в четвъртък единствено се боядисват яйцата...

Тестови задачи /втори срок/ - втори вариант

Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1 до 7. Жирафът обитава сухите и гористи савани на Африка на юг от пустинята. От местните племена той е считан за свещено животно. Може да се твърди, че жирафът е символ на саваната. Жирафът има уникална шия, близо 2 метра. Тялото му е изпъстрено с червено-кафяви петна, разделени от бели ивици.

Примерен тест за класна работа №2 /I вариант/

1.В кое от изреченията са употребени еднородни подлози? – 1т. А) На това място се срещат Рила, Пирин и Родопите. Б) През лятото обиколихме Рила, Пирин и Родопите. В) Ще се разходим из Рила, Пирин и Родопите. Г) Обиколили сме върховете на Рила, Пирин и Родопите.

Примерен тест за класна работа №2 /II вариант/

1. В кое изречение има еднородни допълнения? – 1т. А) Само издържливите и тренираните участват в маратона. Б) В маратона трябва да участват само издържливи и тренирани състезатели. В) Издържливите и тренираните пробягаха маратонската дистанция. Г) Дистанцията от 42 километра бе пробягана от най-издържливите и тренирани маратонци.

Входно ниво по БЕЛ за пети клас - 2013 г.

ТЕСТ ВХОДНО НИВО – БЕЛ /5 клас/ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 1.  В кой пример е допусната граматична грешка? А) играеме Б) смятаме в) осмиваме    Г) въставаме 2.  Коя от думите НЕ е написана правилно? А) порасна  Б) пораства   В) израстна             Г) нарасна

Входно ниво 5 клас - 2016 г. /примерен вариант/

1.В кой пример е допусната граматична грешка? – 1т. А) играеме Б) смятаме В) осмиваме Г) въставаме

Тестови задачи за класна работа по БЕЛ - 5 клас за I срок

1.   Какъв вид е фолклорната приказка „Тримата братя и златната ябълка"? а) битова б) вълшебна в) за животни г)  съчетава особеностите и на трите вида

Класна работа №1 по Български език и Литература - 5 клас

Тест по Български език и литература – 5 клас - №1 Прочетете текста и отговорете на въпроси: /1 – 5/            —  Бай Петре - обърнал се един селянин към Хитър Петър, - ще ти кажа една тайна, но ми обещай, че никому няма да  я обадиш! —  Обещавам! - съгласил  се   Хитър   Петър.