Тестови задачи по БЕЛ - за 1 срок

Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1 - 10.       Търсенето на земя се определя от следните фактори: цената на продукцията, отгледана на нея; плодородието, производителността на земята; нейната отдалеченост от пазара на селскостопанската продукция.

Тестови задачи по БЕЛ - входно ниво

1. В кой от редовете е допусната правописна грешка? а/ носят  б/ пишът  в/ четат  г/ ходят

Примерен тест за класна работа №2 - май 2013 г.

Прочетете следния текст и отговорете на въпросите от 1 до 6.    Българските диалектолози през последните няколко десетилетия извършиха значителна теренна работа във връзка преди всичко със събиране на материали за

Входно ниво - БЕЛ - осми клас - 2013 г.

1. В кой от редовете е допусната правописна грешка? а/носят                            б/пишът                      в/четат                           г/ходят 2. Съставното именно сказуемо се състои от спомагателен глагол плюс…….:

Тестови задачи за класна работа №1 /примерна за 8 клас/

Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1 - 10. Търсенето на земя се определя от следните фактори: цената на продукцията, отгледана на нея; плодородието, производителността на земята; нейната отдалеченост от пазара на селскостопанската продукция.

Тестови задачи по БЕЛ за 8 клас /класна работа №2/

1. Частицата  НЕ  не се пише слято  с: а) наречия; б) прилагателни имена; в) причастия; г) глаголи.

ТЕСТ - входно ниво – БЕЛ – за VIII клас (2018/2019г.)

Прочетете текста и изпълнете задачите към него (1. – 8.).   Пътят на керваните от Маракеш до Тимбукту минавал покрай долината на река Уарзазат и така се появила казбата* на Айт Бен Хадду – укрепено поселение, чиито жители се препитавали, пазейки тази част от трасето на великата транссахарска магистрала. (...)

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 8 клас (Вариант 1)

Прочетете текста и отговорете на въпроси 1 – 4. Десет наши алпинисти ще атакуват пет от най-трудните за покоряване върхове в Азия и Европа. В продължение на два месеца те ще изминат около 17 000 км с камион. Ръководител на експедицията е Диньо Томов. В групата е включена и една жена - Петя Иванова. Първата цел е връх Арарат (5137 м) в Турция. След него

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 8 клас (Вариант 2)

Прочетете текста и отговорете на въпроси 1 – 4. Червените яйца са един от най-важните символи на празника Великден. В миналото са вярвали, че те притежават чудодейна сила, с която може да се лекува и да се развалят магии. Боядисването на яйцата върши най-старата жена вкъщи. Останалите жени от семейството не се месят в работата. Първото великденско яйце се запазва отделно през цялата

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 8 клас (Вариант 3)

1. Думата ръка е: А) чуждица Б) домашна дума В) остаряла дума Г) заемка 2. В кое наклонение е глаголната форма сипете в изречението? В намазана с олио тавичка сипете яйцата и брашното. А) изявително Б) условно В) повелително Г) нито едно от посочените 3. В кое изречение е употребена преизказна глаголна форма? А) Момъкът и девойката живели дълги години щастливо. Б) Баба и дядо