Тестови задачи върху творчеството на Алеко Константинов и Йордан Йовков

Прочетете текста и изпълнете задачи от 1. до 8. Някой от студентите почнаха да се сещат накъде бие Бай Ганьо и чакаха от минута на минута да си открие картите. Само екзалтираният студент се отнесе съчувствено към думите му и сподели явно неговото възмущение от негостоприемството на чужденците.

ДЗИ – БЕЛ 18.06 2008 г.

Отговорите на задачите от 1. до 33. вкл. отбелязвайте в листа за отговори! 1. В кой ред е допусната правописна грешка? А) напредничав, нечуствителен, сватба Б) безпрецедентен, неможещ, гордостта В) угрижен, мокър, опорочавам

ДЗИ – 01.09.2008 г.

1. В кой от редовете е допусната правописна грешка? А) падпъдък, пъстърва, пързалка Б) обосновавам, опрощавам, обогатявам В) свежест, прелест, тежест Г) изсичам, изскачам, изследвам

Пробен ДЗИ - БЕЛ

Прочетете текста и изберете верния отговор за задачи 1. – 6.: Наистина езикът сближава хората, но и ги разединява. Различните езици полагат  граници между човешките общности. (...) Думата „варвари”, с която древните гърци наричали надменно чуждите народи, произлиза от неразбираемото за елините бърборене на чужденците. Старите славяни нарекли германците немци, т.е. неми хора, защото не разбирали ломотенето на езика им.

Тест №1 по БЕЛ - входно ниво

Прочетете текста и отговорете на въпроси от 1. до 5. включително. Думите малцина и неколцина са определени от граматичните ни ръководства като местоимения. Първата дума се отнася за ограничен брой мъже или за мъже и жени, а втората се отнася за няколко души. Така че и двете местоимения имат в семантиката си (смисъла си) представата за хора и няма никаква нужда да се обременява фразата с това допълнително уточнение.

Тест №5 по БЕЛ - поезията на Ботев

Прочетете текста и отговорете на въпросите 1 - 4. Да се сравняваме ние с Ботйова, който е от необикновените хора, какъвто България рядко ражда. Онова, което е липсувало в него като на обикновен човек, допълняло се от талант и дарби, преимущества, с които природата се твърде много скъпи. Хората като Ботйова, с неговите идеали и чуваства, не са подсъдими на обикновените за всекиго съдилища. Тях съди епохата и потомството.

Интерпретация на фрагмент от художествен текст

Фрагмент –  отрязък, къс, откъс, част, парче, извадка. Частта от цялото проявява качествата на цялото. И притежава самостоятелен смисъл като елемент от общата структура. Интерпретацията на отделен фрагмент от художествения текст повтаря логиката на цялостния прочит в границите на един негов етап (прочитът се разгръща във времето и в този смисъл е процес).

Матура БЕЛ - 17 май 2011

Отговорите на задачите от 1. до 33. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!  1. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка?  А) просяци, люляци, поляни  Б) оглася, опазя, успоря  В) нейн, нейна, нейни 

Матура - Бел /21.05.2012/

Отговорите на задачите от 1. до 33. вкл. отбелязвайте в листа за отговори! 1. В кой от редовете е допусната правописна грешка? А) хлебопекар, блясък, поверие Б) укривам, неубозрим, неудобен В) пороища, краища, пепелища

Матура - Бел /30.08.2012/

Отговорите на задачите от 1. до 33. вкл. отбелязвайте в листа за отговори! 1. В кой от редовете е допусната правописна грешка? А) успели, узряла, презрени  Б) овековечен, опропастен, освежен  В) контейнер, линейка, коктейл