Тестови задачи - местоимения

Контролна работа по български език за 5 клас (Лично местоимение. Видове) 1. В кое от изреченията НЕ Е употребено лично местоимение? А) Казах му да дойде навреме на срещата. Б) Видях я да тича по улицата.

Тест по Български език - 5 клас

1. Направете синтактичен разбор на изречението като откриете само подлога и сказуемото! Силният вятър събори дървото. 2. С каква част на речта е изразен подлогът  в изречението от 1 упр. а/ с прилагателно име; б/ със съществително име

Тестови задачи - изречение

1. Когато определяме частите на изречението, ние правим: а) синтактичен разбор; б) морфологичен разбор; в) морфемен разбор. 2. Главните части на изречението са:

Контролна работа по български език - 5 клас

1. Довършете изречението! Допълнението е 2. Подчертайте допълненията! Паисий написва “История славянобългарска” през 1762г.

Тест по Български език - изходно ниво

1. Допълнението е: - 1 т.             а) главна част на изречението;             б) второстепенна част на изречението;             в) дава информация;             г) част на речта.

Тест - втори срок

1. Коя от думите не е сложна? а/ стогодишен;          б/ разговорен;        в/ златисточервен. 2. Коя дума е написана неправилно? а/ иземвам;                 б/ избягвам;            в/ изживявам.

Тестови задачи - сложно изречение

1. Кое от изреченията е сложно съставно? а) В басните на Лафонтен героите невинаги са животни. б) В „Кокошката със златните яйца\" главен герой е скъперникът, който от алчност се прощава със своето съкровище. в) Стоян Михайловски обмисля всичко до най-малките подробности в своите басни.

Тест по български език за 5 клас № 1

1. В коя от думите е допусната грешка: а. кръвоносен б. кръвава в. кърви г. кръвчица

Тест по Български език – 5 клас - №4

1. В коя от думите е допусната грешка: а. късметлия б. въплащение в. въодушевление г. въображение

Тестови задачи по БЕЛ - 5 клас / втори срок/

1. Допълнението е: - 1 т.             а) главна част на изречението;             б) второстепенна част на изречението;             в) дава информация;             г) част на речта.