Тест №1 по БЕЛ

Ти искаш куче за домашен любимец. Трябва да знаеш някои неща и да се съобразиш с тях. Всяко кученце може да бъде твой домашен любимец, но всяка една порода има различна специфика. Едни кучета са по-будни, други по-мързеливи, по-смели или по-своенравни, но всяко от тях носи свои собствен чар. Кучета пазачи са породите: немска овчарка, ротвайлер, доберман и др. Важно е да се знае, че кучето става пълноценен пазач само след специален курс на обучение.

Тест №2 по БЕЛ

Прочетете текста и отговорете на въпросите: 1 - 7 След победата на Австроунгарската империя над турците през 1683 г. един смел поляк, който спасил виенчани от армията на великия везир Кара Мустафа, получил разрешение да открие първото кафене в града, което се намирало на две крачки от катедралата. Към великолепната гореща напитка предлагал малки кифлички във формата на луна (символът на турското знаме),

Тест №3 по БЕЛ

Лисицата е хищник, който обитава горите и скалистите места. Тя е кафявочервена на цвят. Ушите са изправени, оцветени са с тъмно отзад. Притежава дълга, пухкава и гъста опашка. Повечето индивиди имат ясно изразено бяло оцветяване на върха на опашката. Издължената муцуна е с много светла косместа покривка по горната устна, а понякога се забелязват и тъмни петънца по бузите.  През нощта очите на лисицата блестят със синкава или зеленикава светлина.

Тест №4 по БЕЛ - 2

1. В кое изречение не е употребено местоимение: а. Написах домашното си и излязох да се поразходя. б. За себе си помисли малко, трябва да се справиш с проблема. в. Кога си получил наказанието? г. Купих си нова чанта за училище.

Тест №5 по БЕЛ

Прочети текста и реши задачите към него: Поводите за подаряване на цветя са най-различни. Навремето е било прието цвете да се поднася само на жените, но днес това не е привилегия само на силния пол. Все по-често и дамите добавят към своя подарък за любимия цветя. Все пак добре е да се знае, че цветята имат свой език, и когато подбираме кое от всички да предпочетем, трябва да се вслушваме в традицията, в правилата на етикета, но и в собствения си вкус.

Тест №6 по БЕЛ

Прочетете текста и отговорете на въпроси 1. – 8. включително : Звездите светят с различна яркост и цвят. Колкото е по-гореща една звезда, толкова нейният цвят е по-близък до синия. Продължителността на живота им също не е еднаква. Колкото е по-малка звездата, толкова е по-дълголетна.

Тест №7 по БЕЛ

1. Колко запетаи липсват в изречението ? Поставете ги по местата им! ( Отговора запишете тук…………… ) Жътвата го съживяваше подмладяваше правеше го могъщ весел и пъргав като дете. 2. В кои позиции е необходимо да се поставят запетаи в изречението? Ти (1)естествено (2) няма да бързаш с изводите (3) защото така можеш много (4) да сгрешиш.

Тест №8 по БЕЛ

Прочетете текста и отговорете на въпросите, поставени към него (общо условие за задачи 1.-5.) Сигурно ви се е случвало да изпуснете филия и тя да се залепи на килима откъм намазаната с масло страна или да завали дъжд като из ведро, когато сте решили да излезете на разходка. Поредица от подобни явления са в основата на създадените от англичанина Мърфи закони, които ни карат да се усмихваме и днес на неподправените истини в тях.

Тест №9 по БЕЛ

Търсенето на земя се определя от следните фактори: цената на продукцията, отгледана на нея; плодородието, производителността на земята; нейната отдалеченост от пазара на селскостопанската продукция. Колкото даден поземлен участък е с по-добро естествено плодородие, с по-добра земя, толкова произведената на него продукция е по-евтина. На пазара селскостопанската продукция се продава по цени, формирани от разходите на най-неплодородните и нископроизводителни участъци земя.

Тест №10 по БЕЛ

В коя от подчертаните думи е допусната грешка? 1. Оттам(а) на сетне(б) мисля, че всичко започва да се снишава(в) докато накрая(г) потъна вдън земя. 2. В още по-голяма степен са ослабени(а) връзките на Алековия(б) герой с традиционните(в) възрожденски представи(г) за света. 3. Във вечерната(а) здрач се показва голяма едноетажна(б) къща с ръждясал(в) ламаринен(г) покрив.