Контролна работа. Думите като части на речта. Изречението и неговия състав.

1. В кое изречение глаголното лице е вършител на глаголното действие? A) Човекът говореше необикновено развълнувано и многословно. Б) Пролетната картина бе описана подробно в разказа. B) Разговорът между двамата беше продължен и на следващия ден. Г) Цялото училище е украсено за празника от учениците.

ТЕСТ. Входно ниво. Български език – 8 клас

Прочетете текста и изпълнете задачите към него (1. – 11.). Пътят на керваните от Маракеш до Тимбукту минавал покрай долината на река Уарзазат и така се появила казбата1  на Айт Бен Хадду – укрепено поселение, чиито жители се препитавали, пазейки тази част от трасето на великата транссахарска магистрала. (...) Обветрен в самотно очарование, Айт Бен Хадду прекарал векове в пълна

Контролна работа. Език и общуване. Функционални стилове – 8 клас

Прочетете текста и изпълнете задачите от 1. до 10. включително. – Чакай, че се сещам, сутринта по „Тази сутрин“ обявяват конкурс – не сутринта, ми нали преди няколко дни обявиха конкурс за направа на най-хубава мартеница. – Да. – И тези мартеници да ги изпращат в телевизията за тяхното предаване и ще ги раздадат на домове. – Да, да.  – Такива там, на деца. Или ще ги продадат, па парите на домове, нещо такова. 

Контролна работа. Лексикология – 8 клас

1. Изберете подходяща дума от всеки ред, така че да попълните съответната свободна позиция. До края на 19. век ледниците станали туристически атракции; в Швейцария било възможно да се влезе в Ронския ледник през тунел, който всяко лято бил наново (А) край хотел „Белведере“. По същото време вече сме били започнали да (Б) свят, в който може би един ден няма да има място за ледници. На голяма височина по ледника снегът

Контролна работа. Морфология – 8 клас

1. Изберете подходяща форма за деятелен или за страдателен залог на съответния глагол и попълнете свободните позиции. По време на дискусията Дейвид Кроуфорд, разследващ журналист, отбеляза, че ако фалшивата информация достатъчно често, повечето хора я като достоверна. Галина Шимански-Гайер, която работи в сайт за разпознаване на фалшиви новини,

Контролна работа. Синтаксис – 8 клас

Прочетете текста и изпълнете задачите към него (1. – 15.). В покрайнините на града в съзнанието му дрелките бяха изместени от нещо друго. Както си чакаше в обичайното сутрешно задръстване, не можеше да не забележи, че наоколо се движат множество странно облечени хора. Хора с мантии! Господин Дърсли не можеше да понася хора, които се обличат с необикновени дрехи – какви труфила се виждаха по младежите!