ТЕСТ. Входно ниво. Български език

Прочетете двата текста и отговорете на въпроси 1 – 8.   ТЕКСТ 1 Торнадо (от испански tornado), наричано също смерч (от руски смерч), е силен атмосферен вихър, който образува въртящ се стълб от въздух, свързващ повърхността на земята с купесто-дъждовен, в редки случаи – с купест облак.

ТЕСТ № 2. Български език. Входно ниво

Прочетете текста и изпълнете задачи 1 и 2. Когато човек застане пред най-високия водопад в света – Анхел във Венецуела, се чувства наистина много, много малък. Водите на Анхел се спускат от километър и създават една от най-невероятните гледки в света. За да добиете поне малка представа за каква височина говорим,

ТЕСТ. Правоговорна норма. Български език – 10 клас

1. В кой ред има правоговорна грешка? A) прове́дох, доне́сох, изре́кох Б) ча́ках, пла́ках, пра́щах B) каза́х, разбра́х, брах Г) ми́слих, би́стрих, чи́стих 2. В кой ред НЯМА правоговорна грешка? A) семенар, еликсир, молекула Б) шестица, еденица, петел B) копувай, зелено, вземи ме Г) пяхме, играхме, полудяхме

ТЕСТ. Правописна норма. Български език – 10 клас

1. В кой ред НЯМА правописна грешка? A) залетият, припряни, ослепял Б) изкуфяли, свястна, пряпорец B) всякаква, Недялка, възпети Г) измествам, греховна, узряли 2. В кой ред има правописна грешка? A) клекна, недодялан, дълголетна Б) Големо Малово, Брегово, Смядово B) кафяви, изневяра, гороцвет Г) излеза, сряда, премятам

ТЕСТ. Употреба на главни и малки букви. Български език – 10 клас

1. В кой има правописна грешка? A) Камата, Миткалото, Дълги Б) Тодоровден, Краличът, Йокаста B) Реформация, Ранно средновековие, Експресионизъм Г) награда „Златна мечка“, вестник „168 часа“, филмът „Троя“ 2. В кой ред НЯМА правописна грешка? A) кашкавал „Стара планина“, Диаболизъм, Старо Оряхово Б) бира „Загорка“, Българско Черноморие,

ТЕСТ № 2. Употреба на главни и малки букви. Български език – 10 клас

1. В кой ред НЯМА правописна грешка? A) вторият петък, слънчево време, Будизъм Б) римляни, на Юг от Стара планина, август B) банскалии, Йордания, югоизточна посока Г) недочаканото лято, Варна-запад, Милениум 2. В кой ред има правописна грешка? A) новозеландец, барокова опера, Символизъм Б) палеолитът, копривщенски род, албигойците

ТЕСТ № 1. Слято, полуслято и разделно писане. Български език – 10 клас

1. В кой ред НЯМА правописна грешка? A) трагикомедия, стоко оборот, незакупено паркомясто Б) текстообработка, двуутробен бозайник, редколегия B) свиневъдство, зърно производители, световъртеж Г) кибер-пространство, бодибилдинг, парапланерист 2. В кой ред има 2 правописни грешки? A) столетницата, проекто-решения, евродепутати

ТЕСТ № 2. Слято, полуслято и разделно писане. Български език – 10 клас

1. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка? A) премиер министър, храм-паметник, секретар-библиотекар Б) съдия-изпълнител, кандидат-депутат, заместник ректор B) член-кореспондент, министър-председател, асистент-оператор Г) помощник възпитател, касиер-домакин, генерал-майор 2. В кой ред е допусната правописна грешка? A) физико-математически, стоково-паричен

ТЕСТ. Имена. Членуване на имената. Български език – 10 клас

1. В кое изречение НЕ е допусната грешка при членуването? A) Михаил беше единствения човек, на когото обърнахме внимание. Б) Куркумата, черния и червения пипер са любими подправки в ориенталската кухня. B) Резултата от изпита трябваше да науча скоро, но не можех повече да чакам. Г) Образите на ноща и деня се свързват със символните значения на мрака и светлината.

ТЕСТ. Имена. Форми за единствено и множествено число. Български език – 10 клас

1. Къде е допусната грешка при употребата на бройна форма? A) пет професора Б) няколко гола B) двама футболисти Г) три начина 2. Къде е допусната грешка при употребата на бройна форма? A) трима приятели Б) няколко вълка B) колко студента Г) пет дома