Тест №3 по БЕЛ - езиков тест

1. В кой от редовете има дума с метафорична употреба? а) Най-после цветята цъфнаха. б) Розите цъфнаха през май. в) Лалетата вече прецъфтяха. г) През Х век процъфтява българската книжнина.

Тест №4 по БЕЛ

1.  Посочете вида на грешката в изречението: Аптекарят не можа да расчете рецептата. а/  лексикална      б/  граматична        в/  правописна       г/  пунктуационна 2. В кой ред има правописна грешка? 4. Кое от изреченията е без пунктуационна грешка?

Тест №11 по БЕЛ - езиков тест

Подчертайте с права линия вярно изписаните думи.  1. симбиоза                         12.осиротели                     23. кентавар 2. опаковъчен                     13. находка                      24. омаловажен 3. плагиятство                     14. превърженици           25. няколкоминутен 4. менует                             15. изстребител               26. фоерверки

Тест №21 по БЕЛ - членуване

1. В кое от изреченията няма грешка при членуването? а/ Българският език се приема за неразривна част от историята на българския народ. б/ В оранта тракториста намира и радост от труда. в/ На пътя полицая бе спрян от жена. г/ Човекът го нямаше вкъщи.

Тест №22 по БЕЛ - правопис на частицата "НЕ"

Запомнете следните правила: Частицата НЕ се пише СЛЯТО с думата, ако тя е прилагателно, съществително или наречие и с отрицателната частица се образува ново значение, противоположно на основното Частицата НЕ се пише СЛЯТО със сегашно деятелно, минало свършено деятелно и минало страдателно

Тест №23 по БЕЛ - Лексикология

1. Кое от твърденията е вярно? а) Думите имат само едно значение. б) Думите имат само лексикално значение. в) Думите имат лексикално и граматично значение. г) Думите имат само граматично значение.

Езиков тест за 12-ти клас

ТЕСТ за ХII клас за проверка езиковата култура на учениците Зад.1. Подчертайте с права линия вярно изписаните думи.

Входно ниво 11 клас /примерен вариант/

Прочетете текста: Изчезваме след 1000 години Човешката раса ще изчезне през следващото хилядолетие,

ТЕСТ - Слято, полуслято и разделно писане при съществителните имена - 12 клас

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 12 клас Слято, полуслято и разделно писане при съществителните имена 1. Коя от сложните думи е написана правилно? а) заместник-директор б) тенис-корт в) ски-писта г) хлебо-пекарна

ТЕСТ - Слято, полуслято и разделно писане при съществителните имена - 11 клас

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас Слято, полуслято и разделно писане при съществителните имена 1. Коя от сложните думи е написана правилно? а) заместник-директор б) тенис-корт в) ски-писта г) хлебо-пекарна