Тест по български език № 4 - 11 клас

1. В кое изречение не е допусната пунктуационна грешка? а) Той познаваше всички, без него изобщо да го познават. б) Трябваше да подготвя всичко, без той разбира се да знае. в) Той попита, дали сме съгласни. г) Той се надигна от леглото и въпреки задушаващата хватка на съществото успя да промълви: "Всичко живо е трева!".

Тест по български език № 4 - 12 клас

1. В кое изречение не е допусната пунктуационна грешка? а) Той познаваше всички, без него изобщо да го познават. б) Трябваше да подготвя всичко, без той разбира се да знае. в) Той попита, дали сме съгласни. г) Той се надигна от леглото и въпреки задушаващата хватка на съществото успя да промълви: "Всичко живо е трева!".

Тест по български език № 5 - 11 клас

Прочетете текста и посочете правилния отговор на свързаните с него задачи от 1 до 8. „...Левски се бе посветил на своя народ със съзнанието, че рано или късно животът му ще бъде поискан, и когато този миг идва, той не търси милост от хората, нито пък опрощение от бога. „Пред бога и свободата грехове не съм сторил, но нека другите ми съгрешения останат непростени” - това са последните му думи.

Тест по български език № 5 - 12 клас

Прочетете текста и посочете правилния отговор на свързаните с него задачи от 1 до 8. „...Левски се бе посветил на своя народ със съзнанието, че рано или късно животът му ще бъде поискан, и когато този миг идва, той не търси милост от хората, нито пък опрощение от бога. „Пред бога и свободата грехове не съм сторил, но нека другите ми съгрешения останат непростени” - това са последните му думи.

ТЕСТ – Правописна норма (12 клас)

1. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка? A) препратка, предвесник, преписка Б) исландски, италиански, холандски B) препядствие, предградие, преспапие Г) истина, история, источник 2. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка? A) растение, растояние, расписание

ТЕСТ – Граматична норма (12 клас)

1. В кое от изреченията има граматична грешка? A) Една жена имала трима племенника. Б) Настъпват хладни, есенни дни. B) Стопаните се подготвът за гроздобер. Г) Няколко ученици се записаха на екскурзия до Париш. 2. В кое от изреченията има граматична грешка? A) Този филм ни доставя искренно

ТЕСТ – Пунктуационна норма (12 клас)

1. В кое от изреченията има пунктуационна грешка? A) Когато влязох в къщата, Йорданка беше излязла. Б) Камен погледна нагоре, където светеше луната. B) Облаците, предвещаващи буря, правеха небето особено мрачно. Г) Красимире написа ли си домашната работа? 2. В кое от изреченията има пунктуационна грешка?

ТЕСТ – Лексикална норма (12 клас)

1. В кое изречение е допусната лексикална грешка? A) Бях приключил с обидчивата си гордост; бях приключил с всичките си дребни прояви на суетност и високомерие. Б) Отдавна вече мирската суета не го трогваше, беше съсредоточен в намеренията си, които превъзхождаха възможностите на човешката природа.

ТЕСТ. Правописна норма. Български език – 12 клас (Вариант 1)

1. Къде има дума с правописна грешка? А) спрях, спряхме, спрени Б) видение, видял, видяли В) въртял, световъртеж, въртели Г) желязо, желязна, железни 2. Къде има дума с правописна грешка? А) пратеник, довереник, племенник Б) въстаник, изгнаник, изменник В) властник, напръстник, наместник Г) избранник, просеник, посланик 3. Къде има дума с правописна грешка? А) влашки, пражки

ТЕСТ. Входно равнище. Български език – 12 клас (Вариант 1)

Прочетете текста и изпълнете задачи 1. – 7. Една нощ преди хиляди години, в едно време, което не може да се изчисли с точност, Дедал, архитект и летец, сънувал сън. Сънувал, че се намира във вътрешността на огромен дворец и се движи по безкраен коридор. Коридорът се вливал в друг коридор и Дедал, уморен и объркан, тръгнал по него, подпирайки се на стените. Когато най-сетне коридорът свършил,