Тестови задачи

1. Пословиците и поговорките са: а) произведения, в които се разказва случка; б) кратки народни умотворения, които изказват в обобщен вид някаква мъдрост; в) занимателни главоблъсканици. 2. Довършете пословиците и поговорките.

Тест по литература – 5 клас - № 1

1. Фолклорният мотив Слънчова женитба е в основата на: а. „Слънцето и Луната” б. „Тримата братя и златната ябълка” в. „Славки си рожба не трае” г. „ Раждането на Вахагн”

Тест по литература – 5 клас - №2

1. Кой празник е еврейски: а. Сирни заговезни б. Пасха в. Курбан Байрам г. Великден

Тест по литература – 5 клас - №3

1. Приказката „Котаракът наставник, или котаракът в чизми” е написана от: а. Братя Грим б. Ханс Кристиан Андерсен в. Шарл Перо г. Антоан дьо Сент Екзюпери

Тест по литература – 5 клас - №4

1. Коя от посочените творби е народна песен: а. „Търговецът” б. „Главатарят, който искал да плени месечината” в. „Троица братя града градяха” г. „Най- справедливият”

Старогръцки митове - тестови задачи

Митове и легенди за сътворението на света Старогръцки митове Тест 1 1.  Върховен бог в гръцката митология е: а) Кронос

Библейски митове - тестови задачи

1. Библията е сборник от свещени тек¬стове за всички: а) християни б) мюсюлмани в) хора г) будисти

Тестови задачи върху "Тримата братя и златната ябълка"

1.   Какъв вид е фолклорната приказка „Тримата братя и златната ябълка"? а) битова б) вълшебна в) за животни г)  съчетава особеностите и на трите вида

Произходът на боговете. Олимпийско спокойствие (тест - 5 клас - литература №1)

ТЕСТ - 1 ПО ЛИТЕРАТУРА – 5 клас Произходът на боговете. Олимпийско спокойствие 1. Преди Сътворението на света съществува само: - 1т. а) Уран б) Зевс в) Хаос г) Тартар

ТЕСТ - литература - библейски разказ за началото на света - 5 клас

ТЕСТ - 2 ЛИТЕРАТУРА – 5 клас Библейски разказ за началото на света 1. Преди Сътворението на света според Библията съществува само: – 1 т. а) Тартар б) светлината в) Бог г) Хаос