Тест по литература

Тест №1 - Литература 1. „Косачи” е разказ, написан от: а. Иван Вазов б. Елин Пелин в. Йордан Йовков г. Николай Хайтов

Тест по литература - 6 клас

1. Изкуството изобразява: а) само действителни светове; б) действителни и несъществуващи светове; в) само несъществуващи светове; г) нито едно от изброените.

Тест по литература за 6-ти клас /Автори, произведения и литературни термини/

1. Разказът е: а. вид фолклорна приказка б. малка по обем повествователна форма в литературата в. произведение, в което задължително има пейзаж г. произведение, в което задължително има диалог

Тестови задачи за класна работа по Л-ра №1 - Ново!

1. Кой е авторът на „Косачи"?   - 1 т. А) Иван Вазов                                                       Б) Джералд Даръл        В) Любен Каравелов                                            Г) Елин Пелин

ТЕСТ по литература - „Хубава си, моя горо“ - 6 клас

ТЕСТ - 1 ЛИТЕРАТУРА – 6 клас, Хубава си, моя горо, 1. „Хубава си, моя горо“ е: – 1 т. а) разказ, б) стихотворение, в) легенда, г) приказка 2. Посочете две доказателства, че в художествения текст се преплитат обичта и тъгата. – 2 т.

ТЕСТ по литература - „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ - 6 клас

ТЕСТ - 2 ЛИТЕРАТУРА – 6 клас, Отечество любезно, как хубаво си ти! 1. „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ е: – 1 т. а) мит, б) приказка, в) легенда, г) стихотворение 2. Посочете две доказателства, че в художествения текст се преплитат възхищението и огорчението. – 2 т.

ТЕСТ по литература - „Бъчва със знания“ - 6 клас

ТЕСТ - 3 , ЛИТЕРАТУРА – 6 клас, Бъчва със знания, (Моето семейство и други животни) 1. „Бъчва със знания“ е част от: – 1 т., а) разказ, б) роман, в) легенда, г) мит 2. Посочете две доказателства, че най-голямата страст на Джери са животните. – 2 т.

ТЕСТ. Косачи

ТЕСТ ЛИТЕРАТУРА – 6 клас КОСАЧИ 1. Кой е авторът на „Косачи"?          1 т.       A) Иван Вазов       Б) Джералд Даръл       B) Любен Каравелов        Г) Елин Пелин

ТЕСТ. Художник

ТЕСТ ЛИТЕРАТУРА – 6 клас ХУДОЖНИК 1.  В кой ред НЕ са изброени само видове изкуства?    1 т. A) дърворезба, опера, кино Б) литература, спорт, архитектура B) скулптура, оперета, живопис  Г) балет, музика, театър

ТЕСТ. Представлението (Под игото)

ТЕСТ ЛИТЕРАТУРА – 6 клас ПРЕДСТАВЛЕНИЕТО (Под игото) 1. Какъв вид художествен текст е „Под игото"?    2 т. 2. Кой е авторът на „Под игото"?    2 т. 3. Кой от посочените герои НЕ е от главата „Представлението"?    A) Рада Б) Огнянов B) кака Гинка  Г) Стефчов