ТЕСТ. Човекът и изкуството. Литература – 6 клас (Вариант 5)

1. „Косачи“ е: A) стихотворение Б) приказка B) роман Г) разказ 2. Кой герой НЕ е от разказа „Косачи“? A) Лазо Б) Стамо B) Дамянчо Г) Благолаж 3. Как започва разказът „Косачи“? A) с диалог Б) с представяне на героите B) с пейзаж Г) с монолог 4. Кое твърдение е вярно за повествователя в „Косачи“? A) Коментира постъпките на героите.

ТЕСТ. Човекът и другите. Литература – 6 клас (Вариант 3)

1. Кой от посочените герои НЕ е от главата „Радини вълнения“? A) учителят Климент Б) кака Гинка B) Дамянчо Григорът Г) Събка 2. Рада се вълнува от представянето на възпитаничките си, защото: А) Иска всички да я забележат Б) Обича децата и е отговорна за тяхното образование. В) Иска да направи впечатление на Огнянов. Г) Иска да й увеличат заплатата.

ТЕСТ. Човекът и другите. Литература – 6 клас (Вариант 4)

1. Събка внася смут сред присъстващите в главата „Радини вълнения“, защото: A) Казва думи, които всички споделят, но не смеят да изрекат. Б) Не може да отговори вярно на нито един въпрос. B) Знанията й по българска история са незадоволителни. Г) Не се отнася е уважение към присъстващите. 2. Кое твърдение НЕ е вярно според главата „Радини вълнения“?

ТЕСТ. Човекът и другите. Литература – 6 клас (Вариант 5)

1. „Радини вълнения“ е откъс от: A) стихотворение Б) приказка B) роман Г) разказ 2. Кой герой НЕ е от „Радини вълнения“? A) кака Гинка Б) Събка B) Стефчов Г) Еньо 3. Темата на трета глава от романа „Принцът и просякът“ е: A) Срещата между Том и Едуард Б) Мечтата на Едуард да избяга от двореца B) Отношението на кралските часовои към бедняците

ТЕСТ. Човекът и другите. Литература – 6 клас (Вариант 6)

1. Заглавието „Радини вълнения“ е свързано със: A) посланието на автора Б) реакцията на кака Гинка B) преживяванията на героинята Г) въпросите по българска история 2. Кой герой е от „Радини вълнения“? A) Павлина Б) Райна B) Еньо Г) Сретен 3. Том Канти и Едуард Тюдор са герои от: A) „Малкият принц“ Б) „Братчетата на Гаврош“ B) „Моето семейство и други животни“

ТЕСТ. Изходно ниво. Литература – 6 клас (Вариант 1)

1. Разказ е: A) „Принцът и просякът“ Б) „Художник“ B) „Косачи“ Г) „Братчетата на Гаврош“ 2. Кой е авторът на „Принцът и просякът“? A) Джералд Даръл Б) Марк Твен B) Бранислав Нушич Г) Антоан дьо Сент Екзюпери 3. Кой герой НЕ е от „Косачи“? A) Лазо Б) Павлина B) Стамо Г) Благолаж 4. В кои два текста е разгърната темата за образованието?

ТЕСТ. Входно ниво. Литература – 6 клас (Вариант 2)

1. Разказ е: A) „Моето семейство и други животни“ Б) „Серафим“ B) „Малкият принц“ Г) „Хубава си, моя горо“ 2. Кой е авторът на „Косачи“? A) Иван Вазов Б) Христо Смирненски B) Йордан Йовков Г) Елин Пелин 3. Кой герой е от „Серафим“? A) Лазо Б) кака Гинка B) Еньо Г) Стефчов 4. В кои два текста е разгърната темата за ролята на изкуството?