Тест по литература – 7 клас - № 1

1.  Стихотворението "На прощаване" има подзаглавие: а.  в 1868 г. б.  през 1868 г. в.  в 1876 г. г.  1886 г.

Тест по литература – 7 клас - № 2

1. Защо баба Илийца, героиня от разказа „Една българка”, решава да помогне на бунтовника, когото среща в церовата гора: (Посочете неверния отговор) а. защото се надява Бог да спаси детето й б. защото високо цени делото на бунтовника

Тест по литература – 7 клас - №3

„Немили-недраги" – Иван Вазов 1. В повестта „Немили-недраги" самият Вазов е прототип на: а. Владиков б. Бръчков в. Македонски

Тест по литература – 7 клас - №4

1. Коя литературна творба НЕ е на Иван Вазов: а. „Немили – недраги” б. „Опълченците на Шипка” в. „Българският език” г. „Неразделни”

Тест по литература за 7-ми клас /Алеко Константинов - „До Чикаго...” и „Бай Ганьо”/

1. Коя от следните особености не е характерна за жанра на пътеписа: а) описание на видяното б) сюжет, чрез който се разкриват характерите на героите в) разсъждения и оценки за видяното г) изразяване на емоции, породени от видяното

Тест по Литература за 7-ми клас /“Една българка“/

1. Кога е създаден разказът „Една българка”: а. 1876 година б. 1899 година в. 1901 година г. 1883 година

Тест по Литература за 7-ми клас /“Опълченците на Шипка“/

1. В одата „Опълченците на Шипка” лирическият говорител се противопоставя на: а. чуждите клеветници б. на хората, които отричат родния език в. на всички, които отричат героизма на нашия народ г. на българските творци, които не прославят народните подвизи

Тест по Литература за 7-ми клас /Ботев – „На прощаване”/

1. Основна тема в стихотворението „На прощаване” е: a. любовта на лирическия герой към майка и близки, роден край и роден дом б. омразата на бунтовника към тиранията в. преживяванията на лирическия герой, който се готви да се отправи към България г. готовността на бунтовника за героична саможертва

Тест по Литература за 7-ми клас /Елин Пелин - “По жътва“/

1. Разказът е: a. лирически жанр б. епически жанр в. лиро-епически жанр г. драматически жанр

Тестови задачи върху повестта "Немили-недраги" - 1 част

„Немили-недраги" (I, II и III глава) 1. Заглавието на повестта „Немили-недраги" откроява идеята за: а)  несретната участ на гурбетчиите, търсещи препитание в чужбина