ТЕСТ. „Опълченците на Шипка“ – Вариант 2

1. Авторът на „Опълченците на Шипка“ е:         A)  Иван Вазов           Б) Добри Чинтулов       B) Христо Ботев       Г) Любен Каравелов 2. Посочете две доказателства, че в творбата „Опълченците на Шипка“ се възхвалява подвигът на опълченците.    2 т.

ТЕСТ. „Българският език“ – Вариант 1

1. „Българският език“ е:     A) ода Б) разказ B) повест Г) легенда 2. Посочете две доказателства за въздействащата красота на родното слово. 2 т.

ТЕСТ. „Българският език“ – Вариант 2

1. Авторът на „Българският език“ е:       A) Добри Чинтулов Б) Христо Ботев B) Иван Вазов   Г) Петко Славейков 2. Посочете два примера за отношението на хулителите към българския език.         2 т.

ТЕСТ. „До Чикаго и назад“ – Вариант 1

1. За кого се отнасят следните характеристики: „Страстен природолюбител и пътешественик, основател на туристическото движение в България“?   A) Добри Чинтулов Б) Христо Ботев B) Алеко Константинов Г) Иван Вазов 2. Алеко Константинов сравнява двореца на манифактурата със:

ТЕСТ. „До Чикаго и назад“ – Вариант 2

1. За кого се отнасят следните характеристики: „Получил юридическо образование в Русия, човек с будна гражданска съвест и с активно отношение към политическия живот в България. Развива широка обществена дейност – той е училищен настоятел, член на Върховния македонски комитет и на редица други организации като

ТЕСТ. „Бай Ганьо пътува“ – Вариант 1 

1. Къде НЕ се развива действието в началото на разказа „Бай Ганьо пътува“?      A) в центъра на Будапеща  Б) в Пещенската гара B) на перона на Пещенската гара  Г) в маневриращия влак 2. Разказвачът в „Бай Ганьо пътува“ е: A) Илчо Б) Алеко Константинов B) Стати Г) неизвестен

ТЕСТ. „Бай Ганьо пътува“ – Вариант 2

1. Къде се развива действието във финала на разказа „Бай Ганьо пътува“?     A) в центъра на Виена Б) на Виенската гара B) в хотел „Лондон" Г) във влака 2. Спътникът на Бай Ганьо в „Бай Ганьо пътува“ е:   A) Стати Б) авторът B) Илчо Г) неизвестен

Контролна работа – 7 клас. Българинът във възрожденския свят (Вариант 1)

1. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. A) Поетическите творби на Добри Чинтулов съдържат директен призив за националноосвободителна борба. Б) Централният образ в поезията на Чинтулов – юнакът, е характерен за народното творчество.       B) Стихотворенията на Чинтулов имат автобиографичен, документален характер – отразяват участието на поета в революционните борби.

Контролна работа – 7 клас. Човекът в обществото – норми, ценности, конфликти (Вариант 1)

1. Посочете грешното твърдение. A) Алеко Константинов произхожда от заможно семейство и получава много добро образование. Б) Пенчо Славейков и Яворов са съмишленици по отношение на развитието на българската поезия. В) Елин Пелин знае много добре колко усилна е жътвата за селяните, защото е израснал в Добруджа.

Тест за определяне на изходното ниво №1 – 7 клас.

1. Кой процес НЕ е характерен за Българското възраждане? A) конфликтът между индивида и етническата общност Б) просвещаването и образоването на българското население B) борбата за духовна и политическа независимост Г) формирането и отстояването на националния идеал