Контролна работа – 7 клас. Българинът във възрожденския свят (Вариант 2)

1. В кой ред елементите на сюжета и композицията са подредени ПРАВИЛНО? A) развръзка, експозиция, кулминация, завръзка, епилог Б) завръзка, епилог, кулминация, развръзка, експозиция B) експозиция, развръзка, кулминация, завръзка, епилог Г) експозиция, завръзка, кулминация, развръзка, епилог

Контролна работа – 7 клас. Човекът в обществото – норми, ценности, конфликти (Вариант 2)

1. Посочете ВЯРНОТО твърдение. В Одеса Алеко Констатинов завършва: А) право Б) философия В) руска филология Г) балканистика 2. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. На изложението в Чикаго г-н Айвазиян е представен като: A) непочтен търговец Б) използвач B) любознателен интелигент

Тест за определяне на входното ниво №1 – 7 клас.

1. Авторът на „Художник“ е: A) Иван Вазов Б) Любен Каравелов B) Елин Пелин Г) Веселин Ханчев 2. Кой герой е от „Косачи“? A) Огнянов Б) Благолаж B) Стефчов Г) Еньо

Тест за определяне на входното ниво №2 – 7 клас.

1. Авторът на „Бъчва със знания“ е: A) Марк Твен Б) Джералд Даръл B) Антоан дьо Сент Екзюпери Г) Бранислав Нушич 2. Кой герой е от „Серафим“?       A) Огнянов       Б) Лазо       B) Стефчов       Г) Еньо

Контролна работа – 7 клас. Българинът във възрожденския свят (Вариант 3)

1. Заглавието „Българският език“ е свързано със: A) основния конфликт Б) темата на творбата B) героите Г) художествената образност 2. Кой цитат НЕ разкрива национална ценност? A) „Помни Странджата! Умри за България!...“ Б) „Народ без жертви не е народ.“

Контролна работа – 7 клас. Българинът във възрожденския свят (Вариант 4)

1. „Една българка“ е: A) стихотворение Б) повест B) роман Г) разказ 2. Кой цитат разкрива национална ценност? A) „Македонски изчезна нанякъде, без да се обади.“ Б) „Скоро обядът се почна шумно...“ B) „Ах, сладка е смъртта за отечеството!...“

Контролна работа – 7 клас. Човекът в обществото – норми, ценности, конфликти (Вариант 3)

1. Заглавието „Бай Ганьо пътува“ НЕ е свързано със: A) основния конфликт Б) темата на текста B) героя Г) мотива за пътя 2. Кой художествен текст е от Йордан Йовков? A) „Неразделни“ Б) „По жътва“ B) „По жицата“ Г) „Заточеници“

Контролна работа – 7 клас. Човекът в обществото – норми, ценности, конфликти (Вариант 4)

1. Заглавието „По жътва“ е свързано със: A) времето на случката Б) посланието на творбата B) героите Г) основния конфликт 2. Кой художествен текст е от Елин Пелин?   A) „Бай Ганьо пътува“ Б) „По жътва“ B) „По жицата“ Г) „Заточеници“

Тест за определяне на изходното ниво №2 – 7 клас.

1. Кои стихове НЕ са от стихотворението „На прощаване“? A) „Аз Вече пушка нарамих / и на глас тичам народен...“ Б) „свобода и смърт юнашка“ B) „като брата си ще станат – / силно да любят и мразят... “ Г) „И някога за път обратен / едва ли ще удари час...“

Тест за определяне на изходното ниво №3 – 7 клас.

1. Кои стихове НЕ са от стихотворението „Опълченците на Шипка“? A) „Всяко дърво меч е, всякой камък – бомба...“ Б) „Три деня младите дружини / как прохода бранят.“ B) „дружините наши, оплискани с кърви, / пушкат и отблъскват...“ Г) „Дружина тръгва, отива, / пътят е страшен, но славен...“