ТЕСТ. „Неразделни“ – Вариант 1

1. „Неразделни“ е:      A) ода Б) разказ B) балада Г) легенда 2. Посочете две доказателства за голямата любов между Иво и Калина.

ТЕСТ. „Неразделни“ – Вариант 2

1. Авторът на „Неразделни“ е:    A) Иван Вазов Б) Добри Чинтулов B) Пенчо Славейков Г) Петко Славейков 2. Посочете два конфликта от „Неразделни“, свързани с проблемите на влюбените в патриархалната общност.    2 т.

ТЕСТ. „Заточеници“ – Вариант 1

1. „Заточеници“ е: A) ода Б) елегия B) балада Г) легенда 2. Посочете две доказателства за болката от раздялата с отечеството. 3. Кой от стиховете НЕ е от „Заточеници“? A) алеят морски ширини  Б) почиват яростни вълни B) късайте бръшлян и здравец Г) Горчива скръб сърца ни трови

ТЕСТ. „Заточеници“ – Вариант 2

1. Авторът на „Заточеници“ е: A) Иван Вазов Б) Добри Чинтулов B) Пенчо Славейков Г) Пейо Яворов 2. Посочете две доказателства за изгубения смисъл на съществуването на изгнаниците. 3. Кой от стиховете е от „Заточеници“?   A) и на глас тичам народен Б) България цяла сега нази гледа B) служители на

ТЕСТ. „По жътва“ – Вариант 1

1. Авторът на „По жътва“ е: A) Йордан Йовков Б) Иван Вазов B) Алеко Константинов Г) Елин Пелин 2. Основният конфликт в „По жътва“ е:  A) човек – песен Б) родители – деца B) човек – природа Г) богат – беден

ТЕСТ. „По жътва“ – Вариант 2

1. „По жътва“ е:  A) народна песен Б) приказка B) разказ Г) легенда 2. Кой израз трябва да се постави на мястото на многоточието? В „По жътва“... изпълнява ролята на въведение. A) диалогът между Никола и майка му Б) описанието на жътварската песен B) смъртта на героинята Г) летният пейзаж

ТЕСТ. „По жицата“ – Вариант 1

1. Кои герои са от „По жицата“? A) Иво и Калина Б) Гунчо и Нонка B) Никола и Пенка Г) отец Евтимий и баба Илийца 2. Кой художествен похват НЕ е използван при изграждането на образа на Гунчо? A) портретна характеристика Б) косвена характеристика B) речева характеристика Г) монолог на героя

ТЕСТ. „По жицата“ – Вариант 2

1. Думите: „Ще я видите, чедо, ще я видите...!“, са на: A) Гунчо Б) Моканина B) Стоеница Г) майката 2. Кой мотив НЕ е разгърнат в „По жицата“? A) за пътя Б) за вярата B) за образованието Г) за надеждата

ТЕСТ. Входно ниво. Литература – 7 клас

1. Свържете името на творбата с нейния автор, като срещу буквата напишете съответната цифра. А) „Хубава си, моя горо“ Иван Вазов  „Отечество любезно, как хубаво си ти!“  Елин Пелин „Косачи“ Йордан Йовков „Серафим“ Любен Каравелов 2. Кое име НЕ е литературен псевдоним?   А) Елин Пелин Б) Христо Смирненски В) Йордан Йовков Г) Марк Твен

ТЕСТ. Входно равнище. Литература – 7 клас (Вариант 1)

1. Кой не е герой от творбата „Серафим”: А) Павлина Б) Еню В) Иван Г) Пенка 2. „Косачи” е разказ, написан от: А) Йордан Йовков Б) Николай Хайтов В) Иван Вазов Г) Елин Пелин 3. Кой от изброените мотиви се появява в края на стихотворението „Хубава си, моя горо“? А) мотивът за живота в града, противопоставен на живота сред природата Б) мотивът за лишените от сетива хора, които не оценяват хубостта на гората