ТЕСТ. Входно равнище. Литература – 7 клас (Вариант 2)

1. Творбата „Серафим” е: А) повест Б) роман В) разказ Г) литературна приказка 2. Какъв художествен похват е използвал Йовков в откъса: „Две-три врабчета подскачаха към Серафим и той се пазеше да не мръдне, за да могат да си вземат някоя трохичка.”: А) художествен детайл Б) олицетворение В) хипербола Г) сравнение 3. Каква е истинската професия на Джордж – учител на Джери на о. Корфу?