Тестови задачи върху Светослав Минков

1. С кой израз може да се завърши изречението? Заглавието на разказа „Дамата с рентгеновите очи" насочва към ... а) духовната извисеност на героинята; б) физическата привлекателност на дамата;

Тестови задачи върху Николай Лилиев и Димчо Дебелянов

1.    Кое е истинското име на автора на стихотворението „Тихият пролетен дъжд"? а)  Николай Попиванов б)  Николай Лилиев в)  Николай Райнов                                            г)  Николай Кънчев

Тестови задачи върху Христо Смирненски

1.    „Зимни вечери" е: а) елегия за страданието и безнадеждността на онеправданите б) балада за обречената красота и нежност в призрачния град в) поетически цикъл за печалната орис на градските несретници г) сатира на несправедливото социално устройство

Литературен тест върху творчеството на Н. Й. Вапцаров

НИКОЛА ВАПЦАРОВ - „ПЕСЕН ЗА ЧОВЕКА” Литературен тест – VІІІ клас - /1 група/ 1. В поезията на Вапцаров много произведения са озаглавени като „песен" - „Песен за човека", „Песен на другаря", „Песен на жената" и т. н. В стихотворението „Песен за човека" с какво значение НЕ може да се обвърже думата „песен"?

Тестови задачи върху „Потомка“ на Елисавета Багряна

1. Кое е истинското име на Елисавета Багряна? а) Елисавета Белчева; б) Мара Белчева; в) Лора Каравелова; г) Екатерина Ненчева.

ТЕСТ № 1. Античност

ТЕСТ № 1 ЛИТЕРАТУРА – 8 клас Античност 1. Антична Гърция е родина на:       А) европейската литература, наука и философия    Б) театъра     В) демокрацията    Г) всички изброени

ТЕСТ № 2. Античност

ТЕСТ № 2 ЛИТЕРАТУРА – 7 клас Античност 1. Приносът на античната култура за развитието на човешката ценностна система е:    А) утвърждаване на единството между космическия и гражданския закон;    Б) почит към правото на свободен избор;    В) почит към космическата хармония в света.

ТЕСТ № 3. Античност

ТЕСТ № 3 ЛИТЕРАТУРА – 8 клас Античност 1. Кое от изброените твърдения за прилагателното „класически" е вярно?    A) Идва от латински („classicus").    Б) Означава „образцов", „първокласен".    B) Класически езици са латинският, старогръцкият и старобългарският.    Г) Всички твърдения са верни.

ТЕСТ. Културата на Античността.

ТЕСТ ЛИТЕРАТУРА – 8 клас Културата на Античността 1. Кое твърдение е НЕВЯРНО?    A) Античността е културноисторически период, свързан предимно с постиженията на Древна Гърция и Рим до падането му под властта на варварите.    Б) Идеалът на древните гърци се изразя-ва в единството на красивото и доброто (калокагатия).

ТЕСТ № 1. Средновековие

ТЕСТ ЛИТЕРАТУРА – 8 клас СРЕДНОВЕКОВИЕ 1. Българската средновековна литература НЕ е:          A) нормативна      Б) религиозна       B) модерна       Г) хилядолетна