Тестови задачи - литература - (Просвещение - Вариант 1) - 9 клас

1. Векът на просвещението е: а) седемнадесети; б) осемнадесети; в) деветнадесети; г) шестнадесети.

ТЕСТ. Романтизъм

ТЕСТ ЛИТЕРАТУРА – 9 клас Романтизъм 1. Романтизмът се появява през:    а) началото на 17. век;    б) средата на 18. век;    в) края на 18. и началото на 19. век.

ТЕСТ № 2. Реализъм

ТЕСТ  ЛИТЕРАТУРА – 9 клас РЕАЛИЗЪМ 1. Реализмът се появява през: А) средата на деветнадесети век; Б) началото на деветнадесети век; В) края на деветнадесети век. 2. Реализмът се развива в/във: А) Франция и Германия; Б) Англия и Германия; В) почти всички европейски страни.

ТЕСТ № 3. Реализъм

ТЕСТ  ЛИТЕРАТУРА – 9 клас РЕАЛИЗЪМ 1. Кое твърдение НЕ е Вярно?       A) Реализмът е литературно направление, което възниква във франция през 30-те години на XIX век. Б) Реалистичният роман представя човека в неговата социално-историческа обусловеност. B) Изкуството на реализма проявява интерес

ТЕСТ № 2. Модернизъм

1. Модернизмът се появява през: А) началото на деветнадесети век; Б) втората половина на деветнадесети век; В) края на деветнадесети век. 2. Модернизмът се развива в/във: А) Франция и Германия; Б) Англия и Германия; В) почти всички европейски страни.

ТЕСТ № 2. Българско възраждане

1. Приносът на Възраждането за развитието на ценностния мироглед се състои в: А) почит към разума и цивилизацията; Б) идеята за свободата; В) изграждане на модерна ценностна система и на националната идеология. 2. Основната идея на Възраждането е: А) утвърждаване на българското; Б) изграждане на българина в роба;

ТЕСТ. Александър Пушкин, „Евгений Онегин“. Литература – 9 клас (Вариант 1)

1. Кое от следните твърдения за романа „Евгений Онегин“ НЕ е вярно? А) Евгений Онегин не е получил високо за времето си образование, но чете много и се дообразова. Б) Романът „Евгений Онегин“ е написан под формата на 14-стишни строфи. В) Евгений Онегин е отегчен от живота. Г) В романа „Евгений Онегин“ можем да открием сатирично изобличение на дворянския бит. 2. Единственото

Реализъм и Модернизъм - тестови задачи /Вариант 1/

1. Реализмът се появява през:       А) средата на деветнадесети век;       Б) началото на деветнадесети век;       В) края на деветнадесети век.

Реализъм и Модернизъм - тестови задачи /Вариант 2/

1. Модернизмът се появява през:       А) началото на деветнадесети век;       Б) втората половина на деветнадесети век;       В) края на деветнадесети век.

ТЕСТ. Реализъм. Литература – 9 клас (Вариант 1)

1. Името на реализма идва от: А) интереса към емоционалните състояния на човека; Б) изобразяването на света като божествено творение; В) реалното изображение на актуални за времето си обществени проблеми и сюжети. 2. Приносът на реализма в развитието на литературата се състои в това, че: А) светът трябва да се анализира, за да се видят движещите сили на човешките общества; Б) светът се изобразява такъв, какъвто го