Входен тест по БЕЛ - 11 клас

1. Коя е долната граница на Ренесанса? а) началото на ХІV век; б) втората половина на ХV век; в) началото на ХV век; г) краят на ХV век.