ТЕСТ. Природата. Литература – 11 клас (Вариант 1)

1. Кое от следните твърдения НЕ е вярно? A) Природата, възпята в „При Рилския манастир“, е показана в различни лица – като майка, като родна природа, като дом, като израз на световната хармония. Б) В „При Рилския манастир“ Вазов дава израз на преклонението си към родната природа. B) В „При Рилския манастир“ е показана трагичната съдба на човека сред безразличната природа. Г) Идеята за

Темата за живота и смъртта в българската литература - тестови задачи

1. Темата за смъртта вълнува хората от векове, защото:    Посочете 2 верни отговора! А/животът и смъртта на човека зависят от волята на боговете Б/смъртта е арбитър, който дава финална оценка на човешкия живот В/чрез смъртта човекът преминава в друго измерение Г/човекът е смъртен

ТЕСТ. Изходно равнище. Литература – 11 клас (Вариант 1)

1. Жанрът на „Железният светилник“ е: А) новела Б) роман В) трагедия Г) повест 2. Кое твърдение НЕ е вярно? А) Съчетанието на апология и полемика е специфична жанрова особеност на „Паисий“. Б) Повествователят е основният персонаж в книгата „Ноев ковчег“ на Йордан Радичков. В) В „История“ са изобразени легендарни герои, посветили се на националната кауза.

ТЕСТ. Изходно равнище. Литература – 11 клас (Вариант 2)

1. Жанрът на пиесата „Балкански синдром“ е: A) комедия на ситуациите (интригата) Б) комедия на маските B) комедия на характерите (нравите) Г) моралистична комедия 2. Като литературен герой Бай Ганьо изразява: A) лошите страни на българския национален характер Б) типична социална роля от времето на първоначалното натрупване на капитала B) тенденцията да се възприема само