Златната мома

Имало едно време един мъж и една жена. Мъжът си имал своя дъщеря, а жената си имала своя дъщеря, но жената не искала да живее с мъжовото момиче и рекла: – Не го ща твоето! Иди и го заведи някъде. Тя опекла една изгоряла питка и я дала на мъжа си: – На! Сега идете, за да се освободиш от нея.

Златното момиче

Живели едно време мъж и жена. Те си имали дъщеричка , хубава като цвете. Който я видел, очи не можел от нея да откъсне. Живели си те сговорно и щастливо, но не било писано това да продължи дълго - майката се разболяла от тежка болест и скоро починала. Останал сам-самичък мъжът с момичето. Трудно му било да се грижи за всичко и съседите му го посъветвали да се ожени повторно.

Тримата братя и златната ябълка

Една жена имала трима синове. В градината на къщата им растяло чудно красиво ябълково дърво. Всяка година то раждало само по една ябълка, но не каква да е, а златна. Ала в нощта, когато ябълката узрявала и така заблестявала между клоните, че цялата градина грейвала, долитала една хала и откъсвала златната ябълка.

Троица братя града градяха - фолклорна песен (текст)

Троица братя града градяха, деня го градят по ясно слънце, нощя се сипе по месечина.

Троица братя града градяха - текст

Троица братя града градяха, деня го градят по ясно слънце, нощя се сипе по месечина. Троица братя сговор сториха: