Темата за свободата. Литературни паралели

Литературни паралели, представени като план, засягащи мотива за свободата в произведенията: "451 по Фаренхайт";Немили-недраги"; "Ромео и Жулиета"; "Дядо Горио"; "Повелителят на мухите"; "Любов"(Сафо); "В очакване на Годо"; "Евгений Онегин", "Дон Кихот", "Герой на нашето време", "Сговор на глупци" и много други.