„Пътешествията на Гъливер“-  Джонатан Суифт  - Сатирично и фантастично в романа

Биографични данни: Джонатан Суифт (1667 - 1745) е английско-ирландски писател и журналист. Роден и починал в столицата на Ирландия Дъблин. Писал е и под много псевдоними, между които Айзък Бикърстаф. Завършва Тринити Колидж на дъблинския университет (1682 - 1688). Работи като секретар и библиотекар на известния писател и дипломат Сър Уилиам Темпъл.

„Пътешествията на Гъливер“ – изобличителната сила на сатирата

"Пътешествията на Гъливер" е произведение написано от Джонатан Суифт. Той заедно с Даниел Дефо са най-значителните английски писатели от първата половина на XVIIIв. Същевременно той е един от най-големите сатирици не само в европейската литература но, и в световната литература. "Пътешествията на Гъливер" е една книга, която подобно на "Робинзон Крузо" днес е популярна главно в адаптиран вид като четиво за деца и юноши.

Джонатан Суифт (1667 - 1745) - биография

Джонатан Суифт е роден на 30 ноември 1667 г. като второ дете и единствен син на ирландец и англичанка. Баща му умира няколко месеца преди раждането на сина си, а майка му се връща в Англия, оставяйки малкия Джонатан на грижите на влиятелния му чичо Годуин, близък приятел със сър Джон Темпъл, при чийто син по-късно Суифт служи като секретар.

Джонатан Суифт - смеещият се мизантроп

Цялото творчество на Джонатан Суифт може да се разглежда като пример за ролята, която играе литературата в просвещенската култура. Всички негови стихове, памфлети, политически статии, както и сборникът за пътешествията на Гъливер имат една-единствена цел, синтетично изложена от него в подзаглавието на „Приказка на бъчвата“:

Пътешествия по различни страни на света от Лемюъл Гъливер

През 1726 г. Джонатан Суифт публикува книгата „Пътешествия по различни страни на света, в четири части. От Лемюъл Гъливер, първо лекар, а после капитан на няколко кораба“. През 1735 г. изданието добива окончателния си вид и се състои от „Писмо на капитан Гъливер до братовчед му Симпсън“, „Предговор на издателя“ и четири глави.

"Пътешествията на Гъливер" - сюжетът и хуманитарните търсения на времето

"Пътешествията на Гъливер" - Сюжетът и хуманитарните търсения на времето Характерна черта на романа за приключенията на Гъливер е неговата конкретизация във времето. В него са посочени дати и години, от които на всеки читател става ясно, че животът на Гъливер протича в историческата епоха след смъртта на Кромуел и реставрацията на кралската власт (1660),

"Пътешествията на Гъливер" - конфликтът като сблъсък на ценности

"Пътешествията на Гъливер", Конфликтът като сблъсък на ценности Срещата с новото и непознатото сама по себе си е конфликтна ситуация, за справянето с която се изискват нови умения, различни от грубата сила или упованието в Бога. На първо място е способността за общуване - как да се разбереш с онзи, чийто език не знаеш.

"Пътешествията на Гъливер" - героите на романа като мярка за човешкото

"Пътешествията на Гъливер" Героите на романа като мярка за човешкото В двете глави, които прочетохме, основният герой е Лемюъл Гъливер. В увода са споменати и отделни личности, от които най-важна роля има учителят му, видният холандски хирург Джеймс Бейтс. Гъливер произхожда от свободно, но не благородническо семейство, в което образованието се цени

"Пътешествията на Гъливер" - образът на света, създаден от романа

"Пътешествията на Гъливер" Образът на света, създаден от романа Образът на света, описан в „Пътешествията на Гъливер“, е съчетание от реални и невероятни елементи. Представен е обаче като напълно действителен. Свидетелство за това е документалният характер на текста, който прилича на корабен дневник (същото прави и Робинзон Крузо).

Мястото на „Пътешествията на Гъливер“ в културната история

Мястото на „Пътешествията на Гъливер“ в културната история Както става очевидно от сравнението между текста на Суифт и тези на Омир и Франсоа Рабле, „Пътешествията на Гъливер“ е книга в традицията на Омировата „Одисея“, както и на големите романи на Новото време - Сервантесовия „Дон Кихот“ и „Гаргантюа и Пантагрюел“ от Рабле.